Novinky

Jak dražit na portálu OriginalArte?

Dražby na portálu OriginalArte

Dražební systémy máme tři:

1/ Dražba classic. Přihazujete systémem nabídnutý aukční krok nebo můžete částku zvýšit dle svého uvážení (vkládat svůj limit).

2/ Dražba obsahuje vnitřní limit, minimální prodejní cenu. Pokud tato cena není dosažena nebo překročena, předmět není vydražen (prodán).

Pozn.: Až do okamžiku dosažení nebo překročení vnitřního limitu  (minimální prodejní ceny) systém přihazuje celou částku kterou do aukce vkládáte (váš limit).

3/ Dražba končí dosažením vnitřního limitu. Ten, kdo první vyrovná nebo přehodí nastavený vnitřní limit aukce, vyhrává a aukce okamžitě končí.

Pozn.: Až do okamžiku dosažení nebo překročení vnitřního limitu  (minimální prodejní ceny) systém přihazuje celou částku, kterou do aukce vkládáte (váš limit).

***

UPOZORNĚNÍ: To, o jakou aukci jde, naleznete vždy v detailu aukce, v jejím popisu (pod tlačítkem příhozu); na tomto místě naleznete i informaci o tom, zda byl vnitřní limit aukce (minimální prodejní cena) dosažen nebo překonán.