Novinky

Výstava Anny Vančátové

9. února jsme u nás v galerii měli možnost přivítat na vernisáži uměleckou tvorbu jedinečné abstraktní umělkyně Anny Vančátové. 

Autorka ve svých dílech (olej, kresba, kombinovaná technika) rozpoutává neohroženou hru s tématy snu, prchavosti, pomíjivosti. Vančátová se nepokouší své výjevy ovládnout, či stáhnout do pevných forem fixní reprezentace. V jejích výjevech v jednom dechu vplouváme do hloubky zobrazených ploch a znovu se nadechujeme, omámeni dekonstrukcí haptického vjemu. Popředí se stává pozadím, prostor povrchem, figura ornamentem. 

Abstrakce Vančátové rytmicky pulzují naléhavou výpovědí o stavu bytí, jež se bytostně odmítá brát příliš vážně. 

Výstavu je možné navštívit do 9. dubna 2024.

*Na fotografii Červené zátiší (2016), cena 80 000,- kč.