Novinky

Výstava - Ivo Medek Kopaninský

Významný český malíř a kolážista

Ivo Medek Kopaninský

(nar. 1936, zastoupený ve sbírkách moderního umění v Bochumi, v Národní galerii v Praze, Pražské plynárenské a.s. a dalších soukromých sbírkách),

vystavuje v naší prodejní galerii "Galerie Pstrossova 23" 12 děl z posledních let. Malíř tvoří v Praze - Přední Kopanině, kde se intenzivně podílí na vřejném životě.

Na výstavu se dostanete tudy.