Adámek Jaromír

Narozen 17.května 1888 v Praze • Malíř. Studoval soukromně malířství v Reisnerově škole, pak u prof. Stibara a prof. Lehmanové.

Adámek Jaromír *1888– Narozen 17.května 1888 v Praze • Malíř. Studoval soukromně malířství v Reisnerově škole, pak u prof. Stibara a prof. Lehmanové.   

Více zde: https://georges.webnode.cz/produkty/

Aukce

Přímý prodej