Klimešová Karolína

Česká malířka (stáže u J. Černického a Jiřího Sopka, AVU u Vladimíra Kokolii). Výsadní postavení v její tvorbě má malba, pracuje ale i s barevným práškem, který nanáší na sametový papír. Pozitivní, upřímná výpověd, mistrovská technika i zřetelný otisk osobnosti autorky jsou důvody, proč je její dílo vyhledávané sběrateli napříč generacemi.

Aukce

Přímý prodej