Durová Veronika

Veronika Durová absolvovala Akademii výtvarných umění v Praze v ateliéru figurálního sochařství Jana Hendrycha (2006- 2012). Jeden z důležitých motivů jejích současných prací je “dialog”. Podstatou jejích děl je řeč lidského těla, pomocí níž zobrazuje situace odehrávající se bez vyslovené narativity, kterou by nám umožnilo fyziognomické čtení. Získává tak možnost zkoumat vyjadřovací polohu, v níž je gesto někdy mimoděčné, jindy vědomě zvolené. Kontinuita jejích prací je udržována díky intuitivní schopnosti „domyslet“ chybějící ústřední část těla pohybující se v neviditelném druhém plánu.

Nade vším visí nevyřčená úvaha o přítomnosti a nepřítomnosti, která je ve figurálním sochařství historicky hluboce zakořeněna. Do struktury svého díla začleňuje problematiku toho, zda je socha něco, co zejména v případě konkrétního portrétu zpřítomňuje ztvárněnou lidskou figuru, nebo naopak zdůrazňuje její skutečnou nepřítomnost. Autenticita detailu, který mluví svým vlastním jazykem, se stala jejím základním vodítkem. Zprvu možná intuitivním, ale prolínajícím se celou její tvorbou.

www.veronikadurova.com

Zdroj: pramstudio.cz

Aukce

Přímý prodej