Novinky

Výstava LYREALISMUS v "Galerii Pštrossova 23", Praha 1

Marie Blabolilová, Tereza Kabůrková, Antonín Střížek / Vernisáž ve čtvrtek, 1. března 2018, od 18.00 hod. / "Galerie Pštrossova 23" / Pavel Vančát / kurátor výstavy

Tři autoři různých generací se i přes technické i osobní odlišnosti zabývají tradičními žánry, tedy zátiším a krajinou, přičemž každý z vlastního pohledu pracuje s otázkou
realismu a subjektivity paměti.


Obrazy i grafiky Marie Blabolilové (*1948) pracují s prolínáním realistického rukopisu
a struktur, které nejen zmnožují a vytvářejí, ale často i jen oživují v nalezených
površích úspornou domalbou.

Antonín Střížek (*1959) využívá realistickou malbu
k mnohovrstevnatým, postmoderně zabarveným komentářům naší zkušenosti. Je
to realismus magický a snový, vycházející z obrazové paměti celého 20. století.

Tereza Kabůrková (1980) je sice vystudovanou fotografkou, její díla reagují spíše na
dějiny malby a její civilistní a romantické tradice. Nevyhýbá se prostým předmětům
a zátiším ani zdánlivě prostým krajinným výjevům, v nichž hledá skutečnost a její
skromný, ale pevný řád.


Pavel Vančát, kurátor výstavy