Trbušek Adam

Hlavním tématem sochařské a prostorové práce Adama Trbuška je existenciální střet člověka se sociální realitou.

Podstatnou složkou autorovy práce je kritika, s níž se pokouší postihnout napětí, které z tohoto střetu vyplývá.

Opakovaným motivem Trbuškových děl je dětská hračka, kterou umělec chápe jako atribut světa médií, reklam a populární kultury. Její nevinnost maskuje sílu, jíž se tyto společenské fenomény snaží získat jednotlivce. Toho představuje lidská figura, mnohdy odkazující ke klasickým dílům a námětům, která je pak s hračkou konfrontována.

Svou práci Trbušek nechápe výhradně jako společenskou kritiku, ale také jako reflexi různých poloh lidské racionality, morálky a etiky.

Adam Trbušek je studentem magisterského studia Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara na ZČU v Plzni (Program „Socha a prostor” Jiřího Beránka).


Zdroj: pramstudio.cz

Aukce

Přímý prodej