Běhal Dominik

Malíř a designer

Z tvorby Dominika Běhala je patrný zájem o pamět malířského média i historii jako takovou. Rozvíjí tradiční malířské žánry krajiny, zátiší nebo interiéru, které v jeho obrazech nabývají různých podob: výjevů ze zámeckých zahrad, atmosferických fragmentů architektury a dalších tradičních motivů.
 .
Silnou inspirací mu jsou historické dokumenty, staré novinové články nebo časopisy, kde hledá mezi záplavou zapomenutých obrazů podněty, s nimiž může dále pracovat. Pro svá plátna vybírá takové motivy, které mohou díky své zakotvenosti v našem historickém vizuálním podvědomí nést podprahová emocionální sdělení. Nejasné kontury a mihotání světla znejasňují zobrazovaný předmětný svět a uvolňují prostor naší paměti, aby sama doplnila obrazům příběh a jejich individuální významy.
 .

www.dominikbehal.com

Zdroj: pramstudio.cz

Aukce

Přímý prodej