Gross František

Významný český malíř a grafik, člen Skupiny 42 a Hollar.

Narodil se 19.4.1909 v Nové Pace, zemřel 27.7.1985 v Praze.

František Gross se narodil v Nové Pace, ale po studiích se přestěhoval do Prahy, kde započal svou uměleckou kariéru v Umělecké besedě a později ve Skupině 42 nebo Hollar.

Jeho tvorba se vyznačuje silnými kubistickými tendencemi, patrné jsou také vlivy surrealismu a impresionismu. Za své náměty si vybíral především město a technickou civilizaci.

Aukce

Přímý prodej