Tytykalo Jakub

Jakub Tytykalo vystudoval Akademii výtvarných umění v ateliéru Grafiky Jiřího Lindovského. Při studiu absolvoval stáže v ateliéru Kresby Jiřího Petrboka, ateliéru sochařství Jaroslava Róny, a v rámci programu Erasmus navštívil ateliér malby na univerzitě v Madridu.

Doba jeho studia na AVU se nese ve znamení hledání výtvarného jazyka a tvaru vhodného pro vyjádření různých vztahů a myšlenkových toků. V poslední době pak rozvíjí téma myšlení směrem k podvědomí a jeho průnikům do vnější reality: všímá si výrazů a gest, které k povrchu pronikají z hlubin pod úrovní vědomého jednání. V kresbách se prolínají deníkové záznamy, skryté významy a odkazy, sny, vize, situace a lidská torza metamorfovaná v bizarní koláže. Propojením tématu fyzického a nehmotného charakteru světa odkazuje ke společnému původu věcí, iluzivní podstatě hmoty a jiným vrstvám vědomí.

www.jakub-tytykalo.tumblr.com

Zdroj: pramstudio.cz

Aukce

Přímý prodej