Roztočilová Magdaléna

Magdaléna Roztočilová prošla studiem malby a sochy na AVU pod vedením Jaroslava Róny a absolvovala stáže u Krištofa Kintery a Floriana Reithera (Gelitin). K jejím největším současným realizacím patří plastiky Delichorn (Selb, Německo) a Památník obětem komunismu (Boskovice). Je zakládající členkou studia Prám, v němž se věnuje vlastní volné tvorbě a realizuje sochařské zakázky.

Věnuje se především sochařským pracím s přesahy do instalací. Zásadní je pro ni nejen tvar a hmota, ale i barva a materiál. Tematicky se ve své tvorbě zabývá především ztvárněním člověka a reprezentací jeho myšlenkových procesů ve formě fyzického těla. Opakujícím se motivem její tvorby jsou portréty; zejména stylizované autoportréty, které jsou vždy neopakovatelným momentem lišícím se od ostatních. Zastřešujícím tématem její tvorby se stalo hledání různých podob reality skrze hledání podoby vlastní.

www.magdalenaroztocilova.cz

Zdroj: pramstudio.cz

Aukce

Přímý prodej