Kožíšek Petr

* 6. 11. 1972 v Karlových Varech Český malíř

Petra Kožíška, absolventa pražské Akademie výtvarných umění (Ateliér vizuální komunikace, doc. J. David; Malířská ateliér II, prof. V. Skrepl), lze zařadit mezi výrazné osobnosti nejmladší české malby. Autor přistupuje k obrazu prostřednictvím konceptu, souběžně však zachovává živý malířský výraz svých výstupů stejně jako obsahové sdělení navázané na užité formy a tvarosloví. Pracuje s figurální stylizací, improvizací, zkratkou a citacemi. Ojediněle zapojuje do kontextu obrazu letristické prvky (text). Často experimentuje s formou obrazu skrze nekonveční malířské techniky a postupy, které zkoumá a zdokonaluje přímo na vznikajícím díle. Autorský odstup od vznikající malby zdůrazňuje neosobním malířským rukopisem – litím barvy na plochu, gesticky nanášenou barvou, rytím do povrchu, kalkulací s náhodou vznikajících tvarů, uvolněnou kresbou, minimální barevnou či kresebnou modelací apod. Už vlastním přístupem k malířskému médiu se přirozeně pohybuje mezi malbou figurativní a abstraktní, přičemž se obě tyto polohy vzájemně doplňují a místy překrývají. Spontánně vytváří obrazové tematické soubory a řady, jejichž vývoj je postižitelný zpětně až k prvotnímu východisku, které se odehrává zpravidla v oblasti vlastní autorovy zkušenosti.

Petr Vaňous

zdroj: Artnet

Aukce

Petr Kožíšek

Vánoce v Lambarene XVI

Vyvolávací cena 9 000 CZK
Aktuální cena 9 000 CZK

Přímý prodej