Kamil Lhoták Kamil Lhoták Galerie Pštrossova 23
Položka č.     9    
Louvre desky desky PDF

Kamil Lhoták

Louvre

Cena 950 000 CZK

Informace o položce

Technika barevná tužka, papír
Signatura ano
Rozměry 10 x 14 cm ve výřezu, 34,5 x 44,5 cm rám
Stav perfektní
Provenience soukromá sbírka
Poznámka Cena za celý soubor 14 kreseb včetně autorských desek a rámování.
Datování 1947

Popis

Kamil Lhoták: Paříž 47

Na výstavě v Galerii Pštrossova 23 bylo od 22.11.2018 do 9.1.2019 k vidění čtrnáct unikátních kreseb Kamila Lhotáka z francouzské metropole roku 1947 Paříž hrála pro celou Lhotákovu generaci roli Mekky, pro něj osobně navíc představující kolébku mnoha technických vynálezů, které od mládí obdivoval a jimiž často zaplňoval svá díla. Pařížské motivy se v Lhotákově díle objevují již od konce 30. let, kdy město navštívil s matkou. Při druhé návštěvě v září 1947 však byly Lhotákovy kresebné schopnosti i zkušenosti již plně rozvinuty do pohotové suverenity, umocněné prostou, ale přitom rafinovanou technikou barevných tužek. Cyklus čtrnácti kreseb je vlastně Lhotákovým cestovním deníkem, kterým nahrazuje fotografii, a jehož náměty oscilují od památných domů jeho oblíbenců (Wilde, Delacroix) přes portréty typických figur (Pařížanka, Angličan) a známá místa (Seina, Louvre) až po závěrečné plynojemy v Clignancourt, odkazující k poetice Skupiny 42. Druhotným odrazem této cesty je však i řada obrazů z konce 40. let, zobrazujících pařížské reálie, ale také hojně přítomná francouzská vlajka na mnoha jinak nelokalizovaných plátnech a kresbách. Ojedinělý Lhotákův konvolut čtrnácti pařížských kreseb, adjustovaných v samostatných paspartách uvnitř ručně nadepsaných plátěných desek, byl zřejmě později darem některému z malířových přátel. Dle detailů a úsudku znalců díla lze usuzovat, že finální adjustace celého alba byla nicméně dokončena zřejmě během 60. let. Album Paříž 47 je vůbec poprvé představeno veřejnosti a doplněno dalšími autorovými díly ze soukromých sbírek, které se k němu vztahují časově či tematicky. Unikátním prvkem expozice je Lhotákova vůbec jediná socha, ikonická Plovatka, objevující se v různých variacích na mnoha jeho plátnech. Pavel Vančát, kurátor výstavy

SdílejVideo: Kamil Lhoták čili Útěcha z techniky