Škaroupka Vítězslav

Malíř z Šumperka - Rapotína

O tomto výrazném malíři s bravurní technikou malby toho mnoho nevíme. Víme, že bydlel v Rapotíně v č. 365 a vystudoval průmyslovku, ale živil se jako účetní. Malířskou techniku studoval u profesora, ak. malíře Fr. Šmilauera v Šumperku. O co méně víme o samotném malíři, o to je sběratelsky zajímavější jeho díle: jde o jednoho z těch autorů, kteří "čekají" na svoje objevení. Kvalita díla tohoto malíře je nepřehlédnutelná - a nepochybně ho řadí mezi přední české malíře minulého století.

Aukce

Přímý prodej