Karel Trinkewitz

Český malíř, kreslíř, kolážista a spisovatel.

* 23. srpna 1931 v Mečeříži, zemřel 14. či 15. března 2014.

Český a později německý výtvarník a autor.

Podstatnou část svého života strávil v Hamburku. Byl přítelem Václava Havla.

Časopis Týden:

"Pro Trinkewitze byl velmi důležitý svobodný projev. Aktivně se podílel na protirežimních akcích, působil v okruhu experimentálních básníků okolo Jiřího Koláře a Josefa Hiršala. Stýkal se s řadou disidentů a Václavu Havlovi posílal do věznice kolážované pohlednice s protistátní tematikou. Byl pod neustálým hledáčkem Státní bezpečnosti a po podpisu Charty 77 byl vybrán StB jako adept vhodný pro takzvanou Akci Asanace"

A dále k výstavě v Muzeu Kampa:

"Muzeum Kampa se současnou výstavou snaží představit výběr z díla tohoto českoněmeckého básníka a výtvarníka, který v ČR zatím zůstává širší veřejnosti méně známý. Návštěvníci si mohou prohlédnout raná díla vycházející ze surrealismu, asambláže a koláže, jež mají být poctami velkým osobnostem, jako byli Andy Warhol, Marcel Duchamp či Yves Klein, či abstraktně geometrické obrazy, které vystavoval s Klubem konkretistů"


Aukce

Trinkewitz Karel

Tričko Literatur in Hamburg

Vyvolávací cena 29 000 CZK
Aktuální cena 29 000 CZK

Přímý prodej