Medek Kopaninský Ivo

Přední český malíř a kolážista

Narodil se 26.12.1936 v Domažlicích. Vyučen štukatérem (1954), následně vystudoval Vyšší výtvarnou školu, obor řezbář (1954 – 58). V tomto údobí začal tvořit první koláže, zcela mimo rámec školní výuky. Zaměstnán v pražské Národní galerii (1960 – 1964), poté v Galerii středočeského kraje (1964 – 1967). V roce 1961 pro sebe objevil techniku stamp-artu. Více než desetiletí, od poloviny 60tých let, spolupracoval s Československou televizí, Krátkým i Středometrážním filmem. Pro tyto instituce vytvářel výtvarné podklady pro populárně – naučné animované filmy. Tyto získaly díky tomu vysoká ocenění na mezinárodních festivalech (Moskva 1973 zlatá, Sofie 1974 stříbrná medaile). Zároveň se vypracoval na renomovaného restaurátora historické zbroje a zbraní – pracoval na zámcích středisek státní památkové péče středočeského, západočeského a jihočeského kraje.


Koncem roku 1967 vstoupil do pražského surrealistického uskupení UDS, setrval v něm do roku 1973. Po tuto dobu čilé styky s pražskými surrealisty (uváděn v Dictionnaire général du Surrealisme et de ses environs, str. 274, vydal 1982 Office du Livre S.A.Fribourg, Švýcarsko).

Od r. 1961 se stýkal s četnými představiteli českého informelu, obzvláště Jiřím Valentou a Janem Koblasou.


Ve výtvarné činnosti má velice široký záběr. Kromě koláže, malby, kresby, asambláže, papel-picada, stamp-artu a různých smíšených technik se též zabývá tvorbou plastik z různorodých materiálů, hlavně ze dřeva a kovů. Též v menší míře se zabývá vyhledáváním „průsvitek“ (tj. v oboustranně potištěných tiskovinách vznikající zajímavá prolnutí, odhalitelná prosvícením). Tato činnost je unikátní i ve světovém měřítku.

Ve všech uvedených technikách tento autor uplatňuje značnou dávku černého humoru, sarkazmu i persifláže.

J

eho koláž „Telefonát do východního Berlína“ z r. 1968 umístil londýnský vydavatel Thames & Hudson na přebal 1. vydání reprezentativní knihy prof. B. Taylora „Collage – the Making of Modern Art“. V domácím prostředí je Ivo Medek Kopaninský uváděn v četných odborných publikacích a katalozích, např. PhDr. Šmejkala „České imaginativní umění“ či v seznamu autorů vydaném Ústavem dějin umění Akademie věd České republiky.


Svoje díla, zaměřením většinou tematicky odporujícím tehdy vládnoucí komunistické ideologii, ve své vlasti dvacet let (1968 – 88) nevystavoval. Byl však perzekvován státní tajnou policií za jejich pašování do demokratických zemí a vystavování tamtéž.

Od konce osmdesátých let spolupracuje s francouzsko - českým uskupením Banalystů. Též je členem patafyzického uskupení Terč.

Je činný i literárně. Kromě mnoha povídek, publikovaných časopisecky, autorsky vydal dvě knihy: „Epos o Jírovi“ a „Dědskou běsídku“.

Za veškerou uvedenou tvůrčí činnost Ivo Medek – Kopaninský obdržel od pražské MAU „Cenu Masarykovy akademie umění“ (1992), „Evropskou medaili Franze Kafky“ (2000) a italskou „Cenu Filipo Juvarra“ (Monza 1992).


Od konce 70tých let žije a tvoří v satelitní části Prahy – Přední Kopanině. To je důvodem, proč od té doby, kvůli několikanásobné duplicitě jeho jména v české výtvarné oblasti, používá přídomek Kopaninský.

Aukce

Ivo Medek Kopaninský

Noční trajekt

Vyvolávací cena 25 000 CZK
Aktuální cena 25 000 CZK

Ivo Medek Kopaninský

Popelčin deníček

Vyvolávací cena 18 000 CZK
Aktuální cena 18 000 CZK

Přímý prodej